O nama

Bilja1Dr Biljana Božić je diplomirala na Stomatološkom fakultetu, Univerziteta u Beogradu. Specijalizaciju iz parodontologije i oralne medicine završila je na Klinici za parodontologiju i oralnu medicinu, Stomatološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu.

Učešćem na mnogobrojnim kongresima, stručnim skupovima, bavi se svojom edukacijom i stručnim usavršavanjem, kako u domenu lečenja parodontopatije tako i kompletnom protetskom rehabilitacijom, protetikom na implantima, estetskom stomatologijom, prateći savremene trendove i dostignuća.

Član je Srpskog lekarskog drustva (http://www.sld-rs.org/), Sekcija za parodontologiju.

 

marijanaDr Marijana M. Čeković je rođena u Čačku. Diplomirala je na Stomatološkom fakultetu u Beogradu. Specijalističke studije iz oblasti ortopedije vilica završila je na Klinici za stomatologiju - Odsek za ortopediju vilica Vojnomedicinske akademije u Beogradu i stekla zvanje specijaliste ortopedije vilica.

Nakon specijalizacije prati savremene tendencije u oblasti ortodonske dijagnostike i terapije. Učestvovala na kursevima iz oblasti ortodoncije kao i na edukacijama iz oblasti polivalentne stomatologije.

U timu Stomatološke ordinacije Dental BB je od 2006. godine. Bavi se ortodonskim tretmanom dece i odraslih. Kao posebno interesovanje navodi ortodonsko-hirurško zbrinjavanje pacijenata.

Član je Stomatološke komore Srbije i Udruženja ortodonata Srbije.

Početna        O nama        Usluge        Posebne ponude          Galerija         Kontakt